Α’ Κύκλος ΒΕΛΟΣ: 8 συναντήσεις, ανά δυο εβδομάδες

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης

Τα κλειδιά της Λειτουργικής Επικοινωνίας στην τάξη

Ο κύκλος σεμιναρίων «Τα κλειδιά της Λειτουργικής Επικοινωνίας» στην τάξη απευθύνεται σε παιδαγωγούς που θέλουν να εκπαιδευτούν σε τεχνικές και εργαλεία επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιούν στην τάξη με στόχο την ομαλή λειτουργία της ομάδας και των μελών της, καθώς και τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης δασκάλου- μαθητή. Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία θα καταφέρουν να αποκωδικοποιούν τις «δύσκολες» συμπεριφορές των παιδιών, θα μπορούν να κατανοούν την ανάγκη και τη δυσκολία που μπορεί να εκφράζει το παιδί, θα μπορούν να διαχειρίζονται τα έντονα συναισθήματά του, ορίζοντας ταυτόχρονα τους κανόνες και το πλαίσιο, μέσα στο οποίο η ομάδα θα είναι ασφαλής και λειτουργική. Μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και θα ενδυναμωθούν ως επαγγελματίες παιδαγωγοί. Βασισμένο στα Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Νευροβιολογίας.

Πιστοποιημένο πρόγραμμα από την GLOBAL CERT.

ΠΕΜΠΤΗ
3/11, 17/11, 1/12, 15/12, 12/1, 26/1, 9/2, 23/2
18:00 – 21:00
Διαδικτυακά

Ειπαν για το σεμιναριο