Α’ Κύκλος ΒΕΛΟΣ για Επαγγελματίες 10 συναντήσεις

Απευθύνεται σε παιδαγωγούς όλων των βαθμίδων,
ειδικούς που ασχολούνται με παιδιά,
φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών.

Τα κλειδιά της Λειτουργικής Επικοινωνίας στην τάξη


Ο κύκλος σεμιναρίων «Τα κλειδιά της Λειτουργικής Επικοινωνίας στην τάξη» απευθύνεται σε παιδαγωγούς που θέλουν να εκπαιδευτούν σε τεχνικές και εργαλεία επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιούν στην τάξη με στόχο την ομαλή λειτουργία της ομάδας και των μελών της, καθώς και τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης δασκάλου- μαθητή. Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία θα καταφέρουν να αποκωδικοποιούν τις «δύσκολες» συμπεριφορές των παιδιών, θα μπορούν να κατανοούν την ανάγκη και τη δυσκολία που μπορεί να εκφράζει το παιδί, θα μπορούν να διαχειρίζονται τα έντονα συναισθήματά του, ορίζοντας ταυτόχρονα τους κανόνες και το πλαίσιο, μέσα στο οποίο η ομάδα θα είναι ασφαλής και λειτουργική.

Η δομή των σεμιναρίων αποτελείται από το θεωρητικό μέρος, όπου παρουσιάζονται οι νέες γνώσεις και πληροφορίες, σύμφωνα με το εκάστοτε θέμα, και από το βιωματικό μέρος. Στο ΒΕΛΟΣ πιστεύουμε ότι η βιωματική μάθηση είναι πολύ πιο αποτελεσματική από οποιαδήποτε ομιλία. Μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στα νέα εργαλεία/τεχνικές, θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και θα ενδυναμωθούν ως επαγγελματίες παιδαγωγοί.

Βασισμένο στα Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Νευροβιολογίας.

Πιστοποιημένο πρόγραμμα από την GLOBAL CERT.

ΠΕΜΠΤΗ
9/11, 30/11, 14/12, 11/1, 1/2, 15/2, 7/3, 28/3, 25/4, 23/5/2024
18:30 – 20:30
Διαδικτυακά
Κόστος:
350€ (προκαταβολή 70€ και 40€ μηνιαίως για την περίοδο Νοεμβρίου-Μαΐου 2023

Ειπαν για το σεμιναριο