Εποπτείες παιδαγωγών

Το ΒΕΛΟΣ παρέχει συμβουλευτικές εποπτείες παιδαγωγών σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο.

 Απευθύνονται σε επαγγελματίες παιδαγωγούς που ήδη εργάζονται, αλλά και σε φοιτητές παιδαγωγικών σχολών που θέλουν να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα εργαλεία για ένα δυνατό ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας.

Σε ατομικό επίπεδο οι συναντήσεις γίνονται κατόπιν ραντεβού, διαδικτυακά ή δια ζώσης και διαρκούν 60’. Οι παιδαγωγοί έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν δυσκολίες και ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού τους έργου και μπορεί να αφορούν τη διαχείριση της ομάδας τους, την επικοινωνία με τους γονείς, τις σχέσεις με τους συναδέλφους, την συνεργασία με άλλους ειδικούς (όπως ειδικούς παράλληλης στήριξης, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κλπ.), την υποστήριξη και ενδυνάμωση του παιδαγωγικού τους ρόλου και να αναζητήσουν λύσεις.

Σε ομαδικό επίπεδο οι συναντήσεις πραγματοποιούνται 2 φορές το μήνα, διαδικτυακά ή δια ζώσης,  και διαρκούν 2 ώρες. Η συνεύρεση ανθρώπων από το ίδιο επιστημονικό πεδίο δίνει την δυνατότητα μίας πλούσιας ανταλλαγής ιδεών που μέσα από το μοίρασμα και την πολύπλευρη βοήθεια που προσφέρει η ομάδα το κάθε μέλος/επαγγελματίας ενδυναμώνεται, εκπαιδεύεται και υποστηρίζεται πρακτικά και άμεσα στο εκπαιδευτικό του έργο. Θέματα που αναπτύσσονται  είναι κυρίως η διαχείριση της ομάδας, η διαχείριση παιδιών, η επικοινωνία με την οικογένεια, η συνεργασία με τους συναδέλφους και τη διεύθυνση, η εκπαίδευση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων κ.α. Η θεματολογία, πάντα διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ζητούμενα της εκάστοτε ομάδας.

Οι συμβουλευτικές εποπτείες (ατομικές και ομαδικές) έχουν σαν κύριο στόχο την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την ενδυνάμωση και υποστήριξη του επαγγελματία παιδαγωγού.