Λογοθεραπεία, Ειδική Αγωγή

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΛΟΓΟΥ

Στο ΒΕΛΟΣ διενεργούνται Θεραπευτικές Συνεδρίες σε παιδιά όλων των ηλικιών, που αφορούν σε διαταραχές λόγου, ομιλίας και μάθησης. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία δημιουργούνται εξατομικευμένες θεραπείες με στόχο τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε παιδιού.

 Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Αρθρωτικές διαταραχές (το παιδί δεν εκφέρει ορθά ένα φώνημα πχ το ‘σ’ )
  • Φωνολογικές διαταραχές (το παιδί αντικαθιστά ένα φώνημα με ένα άλλο πχ αντί για ‘δ’ εκφέρει ‘β’)
  • Διαταραχή Λόγου Εκφραστικού τύπου (παρατηρείται ηλικιακή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου)
  • Διαταραχή Σημασιολογίας (φτωχό λεξιλόγιο, αντικατάσταση λέξεων της ίδιας ομάδας, δυσκολία εκμάθησης νέων εννοιών και λέξεων, κλπ)
  • Ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία (δυσκολίες στην κατάκτηση των μηχανισμών της ανάγνωσης ή και της γραφής, δυσκολίες στην κατανόηση του κειμένου


Οι θεραπευτικές συνεδρίες γίνονται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, διαρκούν 45’ και για διάστημα που κρίνεται απαραίτητο από την ειδικό σε συνεργασία με την οικογένεια.

Στο ΒΕΛΟΣ πραγματοποιούνται, επίσης, Αξιολογήσεις Μάθησης, Λόγου, Ομιλίας και Επικοινωνίας. Έχουν σαν στόχο τη διερεύνηση και την ανάδειξη των ουσιαστικών αναγκών στην ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και την διαμόρφωση ενός κατάλληλου προγράμματος λογοθεραπείας ή και ειδικής αγωγής όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι εκάστοτε δυσκολίες.

Οι Αξιολογήσεις γίνονται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.