Π.Υ.Σ.Μ.Α
Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης και Απόδοσης

  • Το Π.Υ.Σ.Μ.Α. (Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης και Απόδοσης) είναι ένα τρίμηνο πρόγραμμα που έχει στόχο να ενδυναμώσει τον μαθητή, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

Είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας που διερευνώνται στην πρώτη συνάντηση με την σύμβουλο μελέτης. Η πορεία και οι στόχοι του προγράμματος ορίζονται συνεργατικά από τους γονείς, τη σύμβουλο μελέτης και το ίδιο το παιδί (εφόσον η ηλικία του το επιτρέπει). 

Στο τέλος του προγράμματος ο μαθητής θα έχει καταφέρει να αντεπεξέρχεται μόνος του στις καθημερινές του υποχρεώσεις ως προς τη μελέτη του και θα έχει βελτιώσει την απόδοσή του στο σχολείο. Επιπλέον θα έχει ενισχύσει τις ικανότητες που διαθέτει και θα έχει αναπτύξει νέες δεξιότητες που θα τον βοηθούν στη ζωή του γενικότερα. Η οικογένεια θα έχει πλέον μία πιο ήρεμη καθημερινότητα και οι γονείς θα έχουν αποκτήσει το ρόλο του σύμμαχου με αποτέλεσμα την αλλαγή στις σχέσεις των μελών της.

Στο Π.Υ.Σ.Μ.Α. η σύμβουλος μελέτης δουλεύει με το παιδί ή και με το γονιό (ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται το παιδί) μία φορά την εβδομάδα. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 12 εβδομάδες.

Το Π.Υ.Σ.Μ.Α. σχεδιάστηκε από το κέντρο Λόγου ΕΥΛΕΓΕΙΝ και εφαρμόζεται από την εκπαιδευμένη στο πρόγραμμα σύμβουλο μελέτης Βασιλική Μπουγιοτοπούλου Ph.D. Βασίζεται στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο του Π.Ο.Υ., υποστηρίζεται από τη Βραχεία Θεραπεία Εστίασης στη Λύση και αξιοποιεί τα νέα ερευνητικά δεδομένα θεωρίας της μάθησης.