«Αποτελεσματικό Σχολείο»
Το  «Αποτελεσματικό Σχολείο» είναι ένα πρόγραμμα που παρέχεται ολοκληρωμένο ή τμηματικά σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Σκοπό έχει την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη υποστήριξη που χρειάζεται ένας τέτοιος ζωντανός οργανισμός προκειμένου να λειτουργεί με ροή, αποτελεσματικότητα και επιτυχία.